منصور اسماعیلی
Contact me
My Profile
Blog Author(s) منصور اسماعیلی
Previous Months Home Archive بهمن ۸٩ دی ۸٩ آذر ۸٩ More ...
      انجمن معلمان انگلیسی (وبلاگ گروه آموزشی زبان انگلیسی شهرستان اسلام آباد غرب)
معرفی سایتهای مفید درباره زبان انگلیسی by: منصور اسماعیلی

 

سایتهای مفیدبرای ارتباط باآموزش زبان انگلیسی

www.wikispaces.com.۱.

2.To have a virtual classroom:

http://www.wiziq.com

3.To download a free software to create online quizzes for your students:

http://www.questionwriter.com/free-quiz-software.html

4.To upload your videos:

http://teachertube.com

5.To upload and share your powrpoints presentations:

  http://www.slideshare.net

  Comments ()
Recent Posts ۱۳۸٩/۱۱/۱٠ تحلیلی بر روش enerative Grammar نقش انگیزش در فرآیند آموزش و یادگیری زبان انگلیسی معرفی سایتهای مفید درباره زبان انگلیسی مدیریت کلاس درس زبان انگلیسیClassroom Management ۱۳۸٩/۱٠/٤ آیا آموزش زبان دوم باید از سن بسیار پایین آغاز شود؟ Functional load, frequency and meaning به پرشین بلاگ خوش آمدید
My Tags انگلیسی (۱) انحمن معلمان انگلیسی (۱)
My Friends   باشگاه مدیران و متخصصان My Pardis