منصور اسماعیلی
Contact me
My Profile
Blog Author(s) منصور اسماعیلی
Previous Months Home Archive بهمن ۸٩ دی ۸٩ آذر ۸٩ More ...
      انجمن معلمان انگلیسی (وبلاگ گروه آموزشی زبان انگلیسی شهرستان اسلام آباد غرب)
  by: منصور اسماعیلی

کلاس آموزش اینترنت و وبلاگ نویسی برای دبیران زبان انگلیسی دوره راهنمایی اسلام اباد در تاریخ ۱۱/۱۱/۸۹  دوشنبه راس ساعت ۱.۴۵ تا ساعت ۵.۳۰ بعد ازظهردر محل پژوهشسرای دانش آموزی بر گزار می گردد خواهشمند است همکاران عزیز شرکت نمایند

  Comments ()
Recent Posts ۱۳۸٩/۱۱/۱٠ تحلیلی بر روش enerative Grammar نقش انگیزش در فرآیند آموزش و یادگیری زبان انگلیسی معرفی سایتهای مفید درباره زبان انگلیسی مدیریت کلاس درس زبان انگلیسیClassroom Management ۱۳۸٩/۱٠/٤ آیا آموزش زبان دوم باید از سن بسیار پایین آغاز شود؟ Functional load, frequency and meaning به پرشین بلاگ خوش آمدید
My Tags انگلیسی (۱) انحمن معلمان انگلیسی (۱)
My Friends   باشگاه مدیران و متخصصان My Pardis